מאת: קארין בוהדנה-פתח תקוה
נושא: אין דברים כאלה…!!!מוטי רונאל אתה תותחח

אחרי שאכלתי אותה אצל ספר אחד שחירטט אותי שהוא שם לי שיער אמיתי ומסתבר שלאא המליצו לי על מוטי רונאל היססתי אבל בסוףף הלכתי על זה תוספתת כזאתת עוד לא ראייתיייי מחמאותת מפהה עד ל… ה' יודעע כמהה מוטי רונאלל אתה תותחח אני הכי מרוצהה מהשיעררר והכי חופשייהה עם שיערר אמיתיי ובאמתת אמיתי כמו שאתה עשית לי לא יהייה לי אצל אףף אחחדדד…. לכל מי שמהססת כמוני רק מוטי רונאלל וחוץץ מזההה שהוא תותחח עלל… קחי בחשבוןןן שהוא יחשוב קודםם כל על האינטרסיםם שלך ואחר כך על שלוו.. כי בשביל מוטי זה לא הנהה עוד חבילה לכייסס בשבילל מוטיי זה הרווחתי עוד לקוחהה מרוצהה שיצאהה מושלמתת בידיוק כמו שהיא רצתהה… מוטייי רונאלל אתה תותחח ותודה על שיערר =מ=ו=ש=ל=ם==ם==ם==ם=ם=ם!!!!!!